سایت رسمی شرکت حفارماشین شیراز؛ ماشین آلات لیوگانگ سهم عمده ای از بازار جهانی را به خوداختصاص داده است.

در جشن پایان سال 2016 لیوگانگ علاوه بر 10 سال مشارکت حفارماشین با کمپانی لیوگانگ ، عنوان نماینده برجسته در بین تمام نمایندگان لیوگانگ به آقای حمیدرضا افراسیابی رسید. عنوانی که حفار ماشین را با فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورها در صدر قرار داد

ما را دنبال کنید