دامپتراک های برقی یوتانگ با حجم بارگیری 60 تنی و وزن کلی 90 تنی به بازار های بین المللی از جمله بازار ایران معرفی گردیده اند.این دامپتراک ها به دلیل اینکه فاقد موتور و گیربکس می باشند میتوانند در دراز مدت باعث کاهش هزینه های بسیاری گردند. ضمناً به دلیل عدم نیاز به گزوئیل و روغن و فیلتر میتوانند در قیمت گذاری و هزینه های تمام شده پروژه نقش بسزایی داشته باشند.
لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحدهای فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

ما را دنبال کنید