ارسال دومين سري از دامپتراك هاي ٦٠ تني يوتانگ مدل YTK89 به يكي از بزرگترين معدن هاي سنگ آهن كشور، برگي ديگر از دفتر افتخارات حفار ماشين در جهت خدمات رساني در مرز و بوم ايران عزيز

ما را دنبال کنید