دعوت به بازدید از غرفه حفارماشین شیراز
سایت رسمی شرکت حفارماشین شیراز-بدین وسیله از شما دعوت بعمل می آید تا از غرفه حفارماشین شیراز در دهمین نمایشگاه بزرگ ماشین آلات تبریز بازدید به عمل آورید، مقدم شما عزیزان را گرامی می داریم.

زمان: 6 الی 9 خرداد 1395ازساعت 15 الی 22

مکان: تبریز.محل دائمی نمایشگاه بین المللی .سالن استاد شهریار

ما را دنبال کنید