آغاز تولید مشترک و عرضه ی دامپتراکهای 60 تنی معدنی 2-YTK90D به معادن سنگ آهن و مس کشور

دامپتراکهای  2-YTK90D تولید مشترک شرکت حفار ماشین شیراز و کمپانی یوتانگ چین هست که یکی از بزرگترین تولید کننده های بخش خصوصی در چین میباشند.  کلیه تغییرات فنی ای که معدن داران تا این لحظه از دامپتراکهای YTK89  توقع داشتند در تولیدات جدید اعمال گردیده است و به همین دلیل مصرف کنندگان نسبت به گذشته با رضایت بیشتری از تولیدات جدید استفاده میکنند. کابین، شاسی و طراحی جدید زیربندی بخشی از تغییرات در سری جدید میباشند.

ما را دنبال کنید