گالري محصول

موتور : پرکینز 2806D

توان موتور : 447.5kW (600 hp) @ 1,800 rpm

حداکثر عمق حفاری : 7,185mm

حجم باکت استاندارد : 5.6m3

وزن آماده به کار : 93,000kg

ما را دنبال کنید